Avís Legal 2018-06-06T10:53:15+00:00

Avís legal

Identitat del responsable: PROMOTORA CATALANA CERCASA, SL., en endavant, PROCERCASA

NIF/CIF: B66314931

Direcció: Passatge d’Adolf Comeron, nº4, 2ª planta  08302 Mataró (Barcelona)

Correu electrònic: info@procercasa.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 44380, Foli 1, Fulla B 454386, Inscripció 1a.

PROCERCASA assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb  plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei  34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés i ús de la pàgina web

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.  En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, PROCERCASA informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre PROCERCASA (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitats en els formularis seran propis i certs.  Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a PROCERCASA o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a PROCERCASA qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.

PROCERCASA es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, PROCERCASA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a PROCERCASA en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web dE PROCERCASA per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que PROCERCASA posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per PROCERCASA com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, PROCERCASA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, PROCERCASA garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet de PROCERCASA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PROCERCASA.

En compliment del que es disposa en l’art.  11 i 16 de la LSSICE, PROCERCASA es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui  de forma immediata a l’administrador de la web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que PROCERCASA o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal  o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

PROCERCASA no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de PROCERCASA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

PROCERCASA no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu  els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font  (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de PROCERCASA o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar a tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de PROCERCASA o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info@procercasa.com. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar  activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.

PROCERCASA es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, PROCERCASA es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.

Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i PROCERCASA es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

 

 

 

Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament PROMOTORA CATALANA CERCASA, SL., en endavant, PROCERCASA

 

Finalitat – Prestació del servei contractat

– Respondre a preguntes plantejades a través del formulari de contacte de la web

-Tractament amb finalitats comercials, enviament d’ofertes, informació i propostes comercials.

 

Legitimació Consentiment de l’interessat, a excepció de determinats suposats en els quals existeixi interès legítim

 

Destinataris Les seves dades seran tractades exclusivament per PROCERCASA, a excepció d’aquells casos en els quals la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per poder emplenar la finalitat directament relacionada amb el servei contractat.

 

Conservació de les dades Fins a la finalització del servei o existeixi obligació legal

 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Presentar una reclamació davant Autoritat de Control (www.agpd.es).

 

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la Protecció de Dades a la nostra web:

www.procercasa.com/avis-legal

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de tractament de les teves dades?
Identitat PROMOTORA CATALANA CERCASA, SL., en endavant, PROCERCASA

CIF: B66314931

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 44380, Foli 1, Fulla B 454386, Inscripció 1a

Direcció postal Passatge d’Adolf Comeron, nº4, 2ª planta  08302 Mataró
Telèfon 93 576 80 98
e-mail info@procercasa.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?  
·         Prestació del servei contractat

·         Respondre a preguntes plantejades a través del formulari de contacte de la web

·         Enviament de comunicacions comercials i promocionals.

 

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?
·         Relació contractual entre PROCERCASA i l’usuari al moment de l’execució del servei contractat, basada en l’interès legítim

·         El seu consentiment lliure, específic, informat, inequívoc.

 

A quins destinataris comuniquem les seves dades?
Les seves dades seran tractades exclusivament per PROCERCASA amb la següent excepció: les dades que ens proporcioni podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb el servei contractat a dalt indicat entre PROCERCASA i el cedent de les dades, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal. No es produiran transferències a tercers països fora de la Unió Europea sense que intervingui el seu consentiment.

 

Quant temps conservem les seves dades personals?
Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar-les per raó d’obligacions legals.  Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de Seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la seva destrucció total.

 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?
·         Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment;

·         Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades;

·         Dret de limitació de l’ús o oposició del tractament de dades;

·         Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.agpd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Descarregui tots els models d’exercici de drets aquí.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

Passatge d’Adolf Comeron, nº4, 2ª planta  08302 Mataró